ESPIRA Investments

ESPIRA Investments, s.r.o.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha

Kancelária: U Matěje 24/1, 160 00 Praha 6

Tel: +420 210 111 600

E-mail: info@espirainvestments.com

Preferovaná výška investície: 500 tis. Eur až 5 mil. Eur.

Preferované odvetvia: Vzdelávanie, zdravotníctvo, služby, špecializovaná výroba a spotreba

Preferované spoločnosti: Ročné tržby presahujúce 2 mil. EUR a pozitívny prevádzkový zisk 

Geografické zameranie: CEE Európa