Genesis Capital

Adresa: Na Šafránce 22, 101 00 Praha 10, Czech Republic

Tel.: +420 271 740 207

Fax: +420 271 740 208

E-mail: genesis@genesis.cz

Web: www.genesis.cz

Preferovaná výška jednej investície: min. 3 mil. EUR, max. 12 mil. EUR

Objem prostriedkov v správe: invested/committed: 55 mil. EUR, available: 70 mil. EUR

Preferované odvetvie: generalist

Geografické zameranie: Czech Republic, Slovakia