Eterus Capital

Adresa: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovensko

Mobil: +421 914 32 00 65

E-mail: Boris.Kostik@wood.com

Web: www.eterus.sk

Typ investícií: Private equity

Preferovaná výška investície: 500 tis. Eur až 5 mil. Eur.

Preferované odvetvie: Odvetvia s vyššou pridanou hodnotou, investície do príležitostí v rozvojovom štádiu životného cyklu v odvetviach so silným rastovým potenciálom.

Geografické zameranie: Slovenská republika