Partneri

Spolupráca s partnermi

Dôležitou súčasťou práce SLOVCA je kontakt na iné asociácie rozvojového kapitálu vo svete, s ktorými spolupracuje v čo najširšom okruhu činností. 
SLOVCA spolupracuje pri riešení problémov svojich členov a všeobecných otázok týkajúcich sa oblasti súkromného podnikania s inštitúciami a organizáciami, ako sú banky, asociácie, obchodné komory, Transparency International, či Združenie mladých podnikateľov Slovenska 
V máji 2003 SLOVCA podpísala partnerskú dohodu s filantropickou organizáciou NESsT, čím predstavila svoj aktívny postoj k rozvoju podnikateľskej filantropie.

SLOVCA je tiež kolektívnym členom Združenia podnikateľov Slovenska.

Partneri

SLOVCA uvíta spoluprácu s rôznymi subjektami pri napĺňaní svojho poslania a svojich cieľov.

Invest Europe (bývalá EVCA - European Private Equity and Venture Capital Association)

NESsT (Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team)

ZMPS / YEAS (Združenie mladých podnikateľov Slovenska /Young Entrepreneurs Association of Slovakia)

ÚPV SR/ IPO SR (Úrad priemyselného vlastníctva SR/ Industrial Property Office of the SR)

SAPIE (Slovak Alliance for Innovation Economy)


AFIC (ASSOCIATION FRANCAISE DES INVESTISSEURS EN CAPITAL)
(national association member)

AIFI (ITALIAN PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL ASSOCIATION)
(national association member)

APCRI (ASSOCIACAO PORTUGUESA DE CAPITAL DE RISCO) 
(national association member)

ASCRI (ASOCIACION ESPANOLA DE ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO) 
(national association member)

AVCAL (AUSTRALIAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION LTD) 
(national association member)

AVCO (AUSTRIAN PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL ORGANISATION) 
(national association member)

BVA (BELGIAN VENTURING ASSOCIATION) 
(national association member)

BVCA (BRITISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

BVK (BUNDESVERBAND DEUTSCHER KBG'S GERMAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION E.V.) 
(national association member)

CVCA (CZECH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

DVCA (DANISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

FVCA (FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

HVCA (HUNGARIAN VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY ASSOCIATION) 
(national association member)

NSA Ventures (ICELANDIC VENTURE CAPITAL ASSOCIATION)
(national association member)

IVA (ISRAEL VENTURE ASSOCIATION) 
(national association member)

IVCA (IRISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

KVCA (KOREAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

NVCA (NORWEGIAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

NVP (NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN) 
(national association member)

PSIK (POLISH PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

RVCA (RUSSIAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

SAVCA (SOUTHERN AFRICAN VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY ASSOCIATION) 
(national association member)

SECA (SWISS PRIVATE EQUITY & CORPORATE FINANCE ASSOCIATION) 
(national association member)

SLEVCA (SLOVENIAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

SLOVCA (SLOVAK VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

SVCA (SWEDISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) 
(national association member)

EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association)

VentureCapitalReporter
VentureCapitalReporter is a leading source for Venture Capital, Private Equity and Business Entrepreneurs news.

EVPA (European Venture Philanthropy Association)