Národný holdingový fond s.r.o.

Adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovakia

Tel.: + 421 2 3810 2440

E-mail: nhfond@nhfond.sk

Web: www.nhfond.sk

Typ invesícií: Seed, start-up, expansion

Preferovaná výška jednej investície: 200 – 266 tis. EUR

Preferované odvetvie: Inovácie a technológie

Geografické zameranie: SR

Počet transakcií v SR: 91 investičných transakcií od založenia fondu

Súčasné portfólio v SR: 20 portfóliových spoločností na kapitálovej báze, ďalších 20 spoločností ktorým bol poskytnutý úver.