ARX Equity Partners

Preferovaná výška investície : EUR 10-50 mil.

Objem prostriedkov v správe: EUR 300 mil. (total commitments since inception)

Preferované odvetvie: bez preference

Geografické zameranie: Central Europe 

Kontakná osoba : Michal Aron

Email: aron@arxequity.com

Web: https://arxequity.com/