Venture to Future Fund

Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Web: https://vff.sk/

E-mail: info@vff.sk

Typ investície: Series Seed, Series A, Series B a ďalšie

Preferovaná výška jednej investície: 0,5 – 4,8 mil. EUR

Preferovaný sektor: inovatívne SME spoločnosti, technologické SME spoločnosti 

Geografické zameranie: SR + EU

Portfóliové spoločnosti: Nettle.AI, SEC Technologies, AgeVolt