Legal & Tax Committee

V máji 2019 bol Správnou radou vytvorený a Členskou schôdzou odsúhlasený vznik Legal & Tax Committee (LTC), ktorý bude fungovať ako poradný orgán Správnej rady SLOVCA.

Legal & Tax Committee je pracovnou skupinou, ktorú tvoria vybraní zastupcovia jednotlivých členov SLOVCA. 

 

Hlavnými prioritami Legal & Tax Committee v najbližšom období sú:

  • Zapájanie do procesu zlepšenia práva obchodných spoločnosti so zameraním na ich flexibilné fungovanie v prostredí Venture capital a private equity. 
  • Zlepšenie daňového režimu pre fondy a iných PE/VC hráčov.
  • Šírenie osvety medzi PE/VC hráčmi so zameraním na štandardnú úpravu právnych vzťahov.

 

Predstavitelia Legal & Tax Committee:

Tomáš Bury (Allen & Overy) – predseda + vedúci legal časti

Branislav Kováč (VGD) - vedúci tax časti 

Juraj Fuska (Aldertree legal)

Tatiana Knošková (Ernst & Young)

Juraj Frindrich (TaylorWessing)

Petra Čorba Stark (CMS)

Lukáš Michalík (HKV)

Tomáš Melišek (Kinstellar)

Peter Varga (Highgate Law & Tax)

Zuzana Kolárová (ASB)

Radoslav Krátky (PWC)

Radoslav Pálka (Dentons)