Legal & Tax Committee

V máji 2019 bol Správnou radou vytvorený a Členskou schôdzou odsúhlasený vznik Legal & Tax Committee (LTC), ktorý bude fungovať ako poradný orgán Správnej rady SLOVCA.

Legal & Tax Committee je pracovnou skupinou, ktorú tvoria vybraní zastupcovia jednotlivých členov SLOVCA. 

 

Hlavnými prioritami Legal & Tax Committee v najbližšom období sú:

• Blízka kooperácia s pracovnou skupinou AmCham - Rule of Law Iniciative 

• Vymožiteľnosť práva (arbitráž ako alternatíva súdneho konania)

• Vypracovanie a zverejnenie vzorovej dokumentácie (term sheet, stanovy, akcionárska zmluva)

 

Predstavitelia Legal & Tax Committee:

Tomáš Bury (Allen & Overy) – predseda

Juraj Fuska (White & Case)

Robert Kováčik (Ernst & Young)

Branislav Kováč (VGD)

Juraj Frindrich (TaylorWessing)

Petra Čorba Stark (CMS)

Lukáš Michalík (HKV)

Tomáš Melišek (Kinstellar)

Peter Varga (Highgate Law & Tax)

Zuzana Kolárová (ASB) - pozorovateľ