Stanovy

Pre bližsie informácie ohľadom vnútorných procesov, hlasovacích práv ako aj kompetencií Správnej rady alebo členov si prečítajte stanovy asociácie SLOVCA. V prílohe nižsie nájdete aktuálne stanovy na stiahnutie.