Rozvojový kapitál

Všetky informácie ohľadom private equity a venture capital investícií. Výhody oproti financovaniu dlhom a slovník pojmov v tejto oblasti

SLOVCA a naša agenda

Členovia, história, ciele a naše momentálne aktivity

Členstvo

Stáli, pridružení a partnerskí členovia SLOVCA, partneri, etický kódex člena. Máte záujem o členstvo v SLOVCA?

SLOVCA na COINTT 2023

Pozývame Vás na blok prezentácii s názvom  „Venture kapitál a spin-off: ako prebieha spolupráca v zahraničí,“ k...

Obhliadnutie za Slovakiatech 2023

Ako každoročne sme s radosťou prijali pozvanie na konferenciu Slovakiatech v Košiciach, ktorá sa konala 19-20.9...

Zoznam partnerských private equity a venture
capital asociácií v zahraničí