Rozvojový kapitál

Všetky informácie ohľadom private equity a venture capital investícií. Výhody oproti financovaniu dlhom a slovník pojmov v tejto oblasti

SLOVCA a naša agenda

Členovia, história, ciele a naše momentálne aktivity

Členstvo

Stáli, pridružení a partnerskí členovia SLOVCA, partneri, etický kódex člena. Máte záujem o členstvo v SLOVCA?

AVCO ANNUAL CONFERENCE 2020

Ako partner konferencie vás pozývame na 17-tu edíciu rakúskej Venture Capital & Private Equity konfere...

Zoznam partnerských private equity a venture
capital asociácií v zahraničí