Rozvojový kapitál

Všetky informácie ohľadom private equity a venture capital investícií. Výhody oproti financovaniu dlhom a slovník pojmov v tejto oblasti

SLOVCA a naša agenda

Členovia, história, ciele a naše momentálne aktivity

Členstvo

Stáli, pridružení a partnerskí členovia SLOVCA, partneri, etický kódex člena. Máte záujem o členstvo v SLOVCA?

WARPER STARTUP AWARDS

Volanie všetkých startupov! Označte si dátum pre Startupovú súťaž a Investičný summit 20. marca v Bratislave. Exkluzívny večer...

ESG and Compliance Pitfalls in M&A

Vážené dámy, vážení páni, SLOVCA a CMS Slovakia Vás srdečne pozývajú na panelovú diskusiu s názvom: „ES...

Zoznam partnerských private equity a venture
capital asociácií v zahraničí