Rozvojový kapitál

Všetky informácie ohľadom private equity a venture capital investícií. Výhody oproti financovaniu dlhom a slovník pojmov v tejto oblasti

SLOVCA a naša agenda

Členovia, história, ciele a naše momentálne aktivity

Členstvo

Stáli, pridružení a partnerskí členovia SLOVCA, partneri, etický kódex člena. Máte záujem o členstvo v SLOVCA?

Delivering the European transition

Invest Europe vníma nový mandát EÚ ako príležitosť na významnú transformáciu. Zatiaľ čo investori do súkromného kapitálu mysli...

0100 Conference CEE

V mene konferencií Zero One Hundred máme potešenie oznámiť 13. ročník PE&VC podujatia - Zero One Hundred CEE, kt...

Zoznam partnerských private equity a venture
capital asociácií v zahraničí