Prihláška

Máte záujem o členstvo v Slovak Private Equity and Venture Capital Association?

Stiahnite si prihlášku na konci tohoto textu pre plnoprávne alebo pridružené členstvo vo formáte .doc alebo .pdf a pošlite ju vyplnenú faxom, alebo e-mailom slovca@slovca.sk, prípadne na kontakty v nej uvedené. Súbory na stiahnutie nájdete na stránke nižšie.

Podmienky členstva v SLOVCA:

O členstve v SLOVCA rozhoduje členská schôdza SLOVCA. Pri posudzovaní prihlášok uplatňujeme nasledujúce kritériá:

Člen musí:

 • mať aktívny záujem o private equity a rozvojový kapitál
 • mať dobré meno medzi podnikateľmi v oblasti private equity a rozvojového kapitálu
 • prijať Etický kódex SLOVCA
 • byť navrhnutý a doporučený tromi riadnymi členmi tejto asociácie.

Členstvo

Asociácia SLOVCA poskytuje dva typy členstva.

1. Riadne členstvo

Člen musí:

 • zaoberať sa ako svojou hlavnou obchodnou činnosťou poskytovaním kapitálového vkladu nekótovaným spoločnostiam (t.j. spoločnostiam, ktorých akcie nie sú obchodované na burze) a zdrojom jeho zisku musia byť strednodobé a dlhodobé výnosy z predaja kapitálu. Tieto aktivity môžu zahŕňať akékoľvek investície do podnikateľských nápadov, rozvojové investície, investície druhého či tretieho stupňa prinášajúce výnos, ktorý je obdobou výnosu z kapitálového vkladu
 • mať manažment so skúsenosťami z podnikania v oblasti rozvojového kapitálu a na plný úväzok sa venuje tejto činnosti
 • aktívne napomáhať budovaniu a rozvoju podnikov, do ktorých investuje

2. Pridružené členstvo

Člen musí:

 • mať určitý počet zamestnancov, ktorí majú skúsenosti z práce v oblasti rozvojového kapitálu a/alebo rozvoja malého a stredného podnikania
 • aktívne sa zapojiť do sektoru rozvojového kapitálu a/alebo rozvoja malého a stredného podnikania

Pridružení členovia sa delia do troch kategórií:

 • Finančné organizácie
 • Odborní poradcovia
 • Akademické organizácie

Riadne členstvo  stojí € 750 / rok a pridružené € 500 / rok.