O nás

Vznik a vývoj Slovenskej asociácie private equity a rozvojového kapitálu

Z iniciatívy niekoľkých podnikov na Slovensku sa koncom roku 1995 sformovala Slovenská asociácia private equity a rozvojového kapitálu - SLOVCA.

Hlavným zámerom zakladajúcich členov SLOVCA na Slovensku bolo zvýšenie povedomia o prístupnosti private equity a rozvojového (venture) kapitálu u podnikateľov, investičných a bankových inštitúcií, hospodárskych, politických a správnych orgánov a ostatnej verejnosti na Slovensku.

Poslanie SLOVCA zahŕňa 4 základné ciele:

  • zvyšovanie povedomia o možnostiach alternatívneho financovania pomocou poskytovania rozvojového kapitálu na Slovensku,
  • presadzovanie záujmov členov asociácie SLOVCA,
  • networking - výmena podnikových plánov a investičných príležitostí medzi členmi asociácie, sprostredkovanie kontaktov a prístup ku členom združenia pre tretie strany,
  • pomoc malým podnikateľom získať financovanie pre rozvoj svojho podnikateľského plánu.

Právna forma

SLOVCA je právnická osoba - záujmové združenie právnických osôb podľa § 20 f Občianskeho zákonníka.

Aktivity SLOVCA

SLOVCA, v spolupráci s partnermi, organizuje každoročne odbornú konferenciu, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Jej cieľom je predstaviť možnosti private equity / venture capital financovania nielen v teoretickej rovine, ale taktiež predstaviť spoločnosti, v ktorých investor už figuruje a ich skúsenosti s ním. Konferencia bola v rokoch 2010 – 2013 doplnená o vyhlasovanie výsledkov súťaže „Vyhrajte investora“, v ktorej podnikatelia môžu získať rozvojový kapitál pre svoj biznis. V roku 2015 došlo k spojeniu odbornej konferencie SLOVCA s podujatím Združenia mladých podnikateľov SlovenskaSlovak Business Agency, ktoré sa tri roky konalo pod názvom Stredoeurópske fórum podnikateľských anjelov. Vznikla tak spoločná platforma pre všetky typy ventrue kapitálových a private equity investícií.

Od roku 2013 je SLOVCA partnerom najväčšej podnikateľskej súťaže na Slovensku – Podnikateľský nápad roka. Jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Zároveň je SLOVCA partnerom prvej siete neformálnych investorov – Klub podnikateľských anjelov Slovenska. Vďaka týmto spoluprácam sa záber aktivít SLOVCA rozšíril aj o business angel investície.