Novinky ohľadom PE-VC

Delivering the European transition

Invest Europe vníma nový mandát EÚ ako príležitosť na významnú transformáciu. Zatiaľ čo investori do súkromného kapitálu mysli...

Obhliadnutie za Flagship event 2023

Nadviazali sme na každoročnú tradíciu, aj tento rok, no v nových priestoroch (THE SPOT, Bottova 2/A, 811 09 Bratislava)&n...

Obhliadnutie za COINTT

Dňa 24. októbra 2023 sa v hotely Saffron v Bratislave pod záštitou SLOVCA uskutočnila séria prezentácií s názvom "Rizikový kap...

Obhliadnutie za Slovakiatech 2023

Ako každoročne sme s radosťou prijali pozvanie na konferenciu Slovakiatech v Košiciach, ktorá sa konala 19-20.9...

2022 CEE Private Equity štatistika

Prinášame Vám štatistiku zhotovenú Invest Europe za pomoci člena, organizácii SLOVCA. Hlavné zistenia: Investíci...