Novinky ohľadom PE-VC

Obhliadnutie za Slovakiatech 2023

Ako každoročne sme s radosťou prijali pozvanie na konferenciu Slovakiatech v Košiciach, ktorá sa konala 19-20.9...

2022 CEE Private Equity štatistika

Prinášame Vám štatistiku zhotovenú Invest Europe za pomoci člena, organizácii SLOVCA. Hlavné zistenia: Investíci...

SLOVCA panely SlovakiaTech 2022

Počas 2-dňovej konferencii (20-21.9.2022) sa konala SlovakiaTech konferencia v Košiciach. Sumár zo SlovakiaTechu nájdete v prí...

CVCA členská schôdza 2022

Dňa 22.3.2022 sa v Altánach Kampa (Praha) uskutočnila Členská schôdza Czech Private Equity & Venture Capita...