Fond inovácií a technológií

Investičný horizont: 4 až 6 rokov

Výška investície: od 20 000 EUR do 1 500 000 EUR

Územná pôsobnosť: sídlo investičného cieľa a aspoň časť aktivít na území Slovenskej republiky

Zameranie na seed spoločnosti, start-up a spin-off spoločnosti, expansion spoločnosti 

Web: https://www.fondfit.sk/