Vision Ventures

Adresa: Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09

Kontaktná osoba: Gabriel Horváth
Mobil: +421 908 287 722
E-mail: gabriel@visionventures.vc
Web: www.visionventures.vc
Typ investícií: Venture capital (Pre-Seed, Seed)
Preferovaná výška investície: 200 tis. Eur až 1,6M Eur 
Preferované odvetvie: Technologické projekty v ranných štádiách s významným rastovým potenciálom a globálnym dosahom.
Geografické zameranie: Slovenská republika