Konferencia Organizácie spojených národov o zmene klímy (COP28) začína v čase, keď je rok 2023 zaznamenaný ako najteplejší v histórii, približujúc sa kritickému prahu 1,5 ° C. Odvetvie PE a VC stále viac investuje do nízkouhlíkových technológií, zohrávajúc kľúčovú úlohu pri riešení klimatickej krízy.

Invest Europe, zdôrazňujúc zodpovedný investičný prístup, ponúka smernice pre reportovanie ESG celej odvetviu, podporujúc transparentnosť a sledovanie pokroku. S potrebou 2,5 bilióna eur pre udržateľné investície v Európe počas nasledujúceho desaťročia plánuje Európska komisia mobilizovať 1 bilión eur, čím necháva významnú úlohu pre súkromný sektor.

PE a VC s finančnou kapacitou 348 miliárd eur v roku 2022 predstavujú významnú príležitosť pre rýchlu podporu prechodu na zelenú energetiku. Ich aktívne hospodárenie a dlhodobý investičný model ich dobre pozicionuje na vedenie nízkouhlíkovej energetickej sústavy. V rokoch 2019-2022 PE/VC investovalo 7 miliárd USD do európskych spoločností pôsobiacich v oblasti obnoviteľnej energie. Odborný dôraz na ESG je evidentný, keďže 77% európskych firiem PE/VC mala v roku 2021 procesy ESG. Invest Europe Climate Change Guide a ESG Reporting Guidelines stanovujú normy pre prístupy k udržateľnosti, zdôrazňujúc odvetviu záväzok riešiť klimatické zmeny a širšie spoločenské otázky.

Viac informácii nájdete TU.