Vážení účastníci,

Chceli by sme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na panelovej diskusii s názvom "ESG and Compliance Pitfalls in M&A" usporiadanej SLOVCA a CMS Slovakia. Vaša prítomnosť a aktívna účasť prispeli k vytvoreniu vzrušujúcej a intelektuálnej výmeny názorov a skúseností.

Osobitné poďakovanie patrí našim rečníkom, Oliverovi Wernerovi, Partnerovi (CMS Viedeň) | Managing Partnerovi (CMS Bratislava), a Soni Hankovej, Partnerke (CMS Bratislava), za ich odborné pohľady a vedenie diskusie.

Témy, ako naplánovať transakciu s ohľadom na sankcie EÚ, význam poznania pôvodu kúpnej ceny investora, povinné preverovanie zahraničných investícií (FDI), whistleblowers v spoločnostiach M&A a vplyv ESG na M&A dohody, nám poskytli bohatú škálu dôležitých tém na preskúmanie.

Po skončení diskusie sme mali príležitosť pokračovať v neformálnom networkingovom prostredí, kde sme mohli pokračovať v diskusii a naviazať nové obchodné kontakty, pričom sme si užívali príjemné občerstvenie.

Ešte raz ďakujeme za vašu účasť a podporu tohto podujatia. Veríme, že diskusia bola pre vás rovnako prínosná a inšpiratívna ako pre nás.

Fotky nájdete v prílohe.