Invest Europe vníma nový mandát EÚ ako príležitosť na významnú transformáciu. Zatiaľ čo investori do súkromného kapitálu myslia dlhodobo, päťročné zameranie mandátu umožňuje reflektovať širšie ciele. Závažné problémy, ako je klimatická zmena, sociálna nerovnosť a technologické hrozby, vyžadujú trvalé stratégie, ktoré presahujú krátkodobé politické cykly. EÚ dosiahla pokroky v oblasti udržateľnosti a digitálnej regulácie, ale musí tiež podporovať inovácie, aby zostala konkurencieschopná. Zvýšené investície do európskych hodnotových reťazcov a infraštruktúry sú kľúčové. Počas nasledujúcich piatich rokov by politici mali uprednostňovať rýchlosť a rozsah, aby pritiahli financovanie, posilnili kritickú infraštruktúru a podporili inovatívne podniky, čím zabezpečia globálne líderstvo Európy.