Prinášame Vám štatistiku zhotovenú Invest Europe za pomoci člena, organizácii SLOVCA.

Hlavné zistenia:

  • Investície venture kapitálu v Strednej a Východnej Európe (CEE) dosiahli v roku 2022 rekordnú hodnotu 821 miliónov eur, pričom 451 spoločností obdržalo finančnú podporu. To predstavuje 13% nárast oproti predchádzajúcemu rekordu v roku 2021 a desaťnásobné zvýšenie oproti pred desiatimi rokmi.
  • CEE región zastával 44% celkových kapitálových záväzkov na fundraisovanie, pričom sa naraisovalo 708 miliónov eur, čo je v súlade s päťročným priemerom. Napriek celkovému poklesu hodnoty buyout, bolo uskutočnených rekordných 64 buyouts. Celková investícia do private equity a venture capital však klesla na 2,77 miliardy eur, čo je 12% pod päťročným priemerom pre CEE.

Správa poukazuje na narastajúcu podporu zo strany súkromných osôb a family offices, ktoré v roku 2022 predstavovali 23% celkového fundraisovania, oproti 14% v predchádzajúcom roku.

Významnú úlohu zohrali aj vládne agentúry, ktoré poskytli 33% z celkového zozbieraného finančného fondu. Sektor informačných a komunikačných technológií (IKT) získal najväčšiu investíciu, nasledovaný sektorom biotechnológií a zdravotníctva. Investície do rastúcich malých a stredných podnikov (SME) a rýchlo rastúcich spoločností dosiahli hodnotu 1,23 miliardy eur, čím sa stali najväčším investičným segmentom.

Správa zdôrazňuje odolnosť a inováciu prítomnú na trhu CEE a vyzdvihuje dôležitosť súkromného kapitálu a investícií venture kapitálu pri formovaní podnikateľského a investičného prostredia v regióne.