V priestoroch THE SPOT (Bottova 2/A, 811 09 Bratislava) sa 9.4.202 sa uskutočnil tretí ročník eventu Catching the investor vol 3 organizovaný SLOVCA, ktorý pozostával, ako už zvyčajne z Startup pitchingu startupov, Panelovej diskusie a následne Networking mixéru otvoreného pre širokú verejnosť.

Všetky fotky nájdete TU

Udalosť ako zvyčajne otvoril prezident SLOVCA Ján Kutan a následne predal slovo moderátorovi večera, Projektovému Manažérovi SLOVCA Lukášovi Balogovi, ktorý nás previedol priebehom večera.

Startup pitchingu sa zúčastnili 3 startupy, ktoré mali 5 minút na prezentovanie svojho projektu a následne sa ich odborná porota: Jaroslav Lupták (Neulogy Ventures), Matej Říha (Venture to Future Fund) a Grigor Ayrumyan (WEZEO) pýtala doplňujúce otázky.

1.Šimon Staňo z DAITABLe (AI Smart Energy Management System pre priemyselné továrne a budovy);

2. Natália GešperíkováeČasenka (Unikátne riešenie s komplexným systémom vyhovujúcim všetkým stranám, keďže monitorujeme priebežne čakací rad a upozorňujeme všetky dotknuté strany na zmeny jeho stavu a tak dokážeme vyriešiť logistiku aj nekonzistentného čakacieho radu.)

3. Tomáš Gierat a Tomáš Sodoma GRANIDA (B2B online trh pre poľnohospodárske komodity s integrovanými fintech smart riešeniami)

Všetci startupisti, ako aj porota obdržala knihu na ktorej vydaní sa podieľala SLOVCA.

Následne pokračovala panelová diskusia na tému: Právne úskalia medzi foundrom a investorom. Moderátor panelovej diskusie Lukáš Michálik (Ments) sa pýtal Tomáša Dema (Highgate Group) Juraja Frindricha (Taylor Wessing) na ich na témy: Nepresné vzťahy: Zosúladenie očakávaní a zmluvnej reality, Zodpovednosť zakladateľov: Právne normy vs. každodenný chod podniku a Podnikateľské ciele: Efektívne exity alebo dlhodobý rozvoj.

Večer sa ukončil Networking mixérom, kde sa stretli členovia SLOVCA, ako aj široká verejnosť. Veríme, že startupy na evente našli svojho investora, ako aj dostali kvalitný feedback od porotcov a tešíme sa na obdobnú udalosť opäť v blízkej dobe.