Ako každoročne sme s radosťou prijali pozvanie na konferenciu Slovakiatech v Košiciach, ktorá sa konala 19-20.9.2023. SLOVCA mala možnosť počas 1. dňa zorganizovať 2 panely na tému Impact investing a bližšie priblížiť, ako sa na zmienenú tému pozerajú slovenskí investori a startupisti:

1. Impact investing z pohľadu startupu

Z pravej strany: Peter Tkáč (CEO; Spinbotics), Milan Muňko (COO; GOPALL Pooling) a Lukáš Baloga (Project Manager; SLOVCA)

Účastníci diskutovali o tom, ako by definovali "impact investovanie" z pohľadu startupu. Zdôraznili, že ide o stratégiu investovania, ktorá kombinuje finančný zisk so sociálnym a environmentálnym prínosom. Panelisti opísali spôsoby, ako komunikujú a merajú sociálny a environmentálny impact svojho startupu investorom a verejnosti. Účastníci zdieľali svoje skúsenosti s vyrovnávaním sa s očakávaniami investorov v oblasti impact investovania a akým spôsobom to ovplyvňuje ich rozhodnutia. Účastníci sa zamerali na to, ako povzbudiť ďalších podnikateľov, aby zohľadňovali impact a hľadali investorov s rovnakými hodnotami, a zdôraznili hlavné výhody a príležitosti v tejto oblasti.

2. Impact investing z pohľadu investora

Z pravej strany: Cyril Orešanský (Business Development Manager/Project Manager; Spinbotics), Roman Horváth (Senior Investment Analyst; Venture to Future Fund) a Lukáš Baloga (Project Manager; SLOVCA)

Účastníci diskutovali o svojich osobných definíciách "impact investovania" a zdôraznili, že ide o stratégiu investovania, ktorá kombinuje finančný zisk s pozitívnym sociálnym, environmentálnym alebo iným nefinančným vplyvom. Diskutovalo sa aj o tom, či majú investori rovnaké nefinančné očakávania a či startupy pri svojom rozvoji berú do úvahy tieto faktory. Panelisti sa vyjadrili o najväčších výzvach pri implementácii impact investícií, vrátane identifikácie vhodných projektov a riadenia rizík spojených s nefinančnými cieľmi. Diskutovali o možnom tlaku zo strany štátu alebo trhu na zavedenie nefinančných ukazovateľov. Na konci sa panelisti zamerali na to, ako by povzbudili ďalších investorov, aby začali investovať s cieľom dosiahnuť impact, a zdôraznili hlavné výhody a príležitosti v tejto oblasti.

Oficiálna tlačová správa v prílohe.