Novinky ohľadom PE-VC

Obhliadnutie za Flagship event 2023

Nadviazali sme na každoročnú tradíciu, aj tento rok, no v nových priestoroch (THE SPOT, Bottova 2/A, 811 09 Bratislava)&n...

Obhliadnutie za COINTT

Dňa 24. októbra 2023 sa v hotely Saffron v Bratislave pod záštitou SLOVCA uskutočnila séria prezentácií s názvom "Rizikový kap...

Obhliadnutie za Slovakiatech 2023

Ako každoročne sme s radosťou prijali pozvanie na konferenciu Slovakiatech v Košiciach, ktorá sa konala 19-20.9...

2022 CEE Private Equity štatistika

Prinášame Vám štatistiku zhotovenú Invest Europe za pomoci člena, organizácii SLOVCA. Hlavné zistenia: Investíci...

SLOVCA panely SlovakiaTech 2022

Počas 2-dňovej konferencii (20-21.9.2022) sa konala SlovakiaTech konferencia v Košiciach. Sumár zo SlovakiaTechu nájdete v prí...