Podujatia

Invest austria conference

Pozývame Vás na 3. ročník Invest Austria, konferenciu v Rakúsku pre angelinvesting, venturecapital & privat...

SLOVCA na COINTT 2023

Pozývame Vás na blok prezentácii s názvom  „Venture kapitál a spin-off: ako prebieha spolupráca v zahraničí,“ k...

SLOVCA na SlovakiaTechu 2023

Radi by sme Vás pozvali na každoročne organizované panely SLOVCA - Slovak Venture Capital & Private Equity Associatio...

Legal Tech Forum

Pozývame vás na celodennú konferenciu organizovanú spoločnosťou MATHISON, zameranú Aktuálne právne výzvy technologických ...

PE Insights Poland & CEE 2023

PE Insights Poland & CEE je konferencia, ktorá spája odborníkov z private equity z oblasti Poľska a strednej a východnej E...