Pozývame Vás na blok prezentácii s názvom  „Venture kapitál a spin-off: ako prebieha spolupráca v zahraničí,“ ktorý zastrešuje SLOVCA. na konferencii COINTT, od 11:00 24.10.2023 v hotely Saffron v Bratislave.

Najväčšom podujatí na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania v úvode predseda správnej rady SLOVCA – Ján Kutan porozpráva o možnostiach alternatívneho financovania pomocou poskytovania rozvojového kapitálu na Slovensku a aktivitách, ktoré SLOVCA realizuje pre zvýšenie povedomia o tejto problematike.

Nasledovať bude nasledovať prezentácia generálneho riaditeľa i&i Biotech Fund, biotechnologického investičného fondu zameraného na technológie a startupy, Jaromíra Zahrádku, ktorý porozpráva o konkrétnych prípadoch z praxe. Prezentácia bude zameraná na investičné rozhodnutia založené na hodnote projektov z vedeckých inštitúcií, identifikovaní kľúčových faktorov ovplyvňujúcich potenciál projektu a prístup i&i Prague/BIO k transformácii koreňov projektu na investičné príležitosti. Venovať sa bude formovaniu tímov, totožnosti investorov, načasovaniu investícií a dôvodom na predaj projektov. Spomenie aj najlepšie procesné postupy, vrátane úloh dcérskych spoločností (s.r.o.) na univerzitách a výskumných ústavoch, ktoré zohrávajú rôzne úlohy, vrátane držby akcií. Právne aspekty sa skúmajú so zameraním na prevod duševného vlastníctva z verejných inštitúcií. Informácie poskytne aj o odmenách pre vynálezcov v porovnaní s ich podielmi v spin-off spoločnostiach a o súžití spin-off spoločností a výskumných inštitúcií.

Registráciu na konferenciu nájdete TU.