Pozývame Vás na online tréning, organizovaný partnerskou organizáciou Invest Europe, zameraný na 

  • Štruktúrovanie procesu a modelu prognózy
  • Vykonávanie historickej finančnej pomerovej analýzy
  • Analýza odvetvia, stratégie a kľúčových obchodných faktorov
  • Vybudovanie prevádzkového modelu zo základných obchodných faktorov
  • Predpovedanie integrovanej účtovnej závierky
  • Vyrovnanie súvahy z výkazu peňažných tokov
  • Analýza citlivosti a scenára

Registráciu nájdete TU.

Viac informácii o kurze nájdete TU.

Program:

STREDA 29. MARCA 

09:00 – 10:30 SEČ Úvod a vykonanie historickej finančnej analýzy

10:30 – 10:45 SEČ Prestávka na kávu

10:45 – 12:30 SEČ Vykonávanie historickej finančnej analýzy (pokračovanie)

12:30 - 13:30 SEČ Obed 

13:30 – 15:00 SEČ Stratégia, analýza odvetvia a ako štruktúrovať a zostaviť model prognózy

15:00 – 15:30 SEČ Prestávka na kávu

15:30 – 17:30 SEČ Prognózovanie výkazu ziskov a strát

 

ŠTVRTOK 30. MARCA 

09:00 – 10:30 SEČ Prognóza výkazu ziskov a strát (pokračovanie)

10:30 – 10:45 SEČ Prestávka na kávu

10:45 – 12:30 SEČ Prognóza výkazu ziskov a strát (pokračovanie)

12:30 – 13:30 SEČ Obed

13:30 – 15:00 SEČ Prognóza súvahy

15:00 – 15:30 SEČ Prestávka na kávu

15:30 – 17:00 SEČ Prognóza súvahy

 

PIATOK 31. MARCA 

09:00 – 10:20 SEČ Prognóza cash flow výkazu a balancovanie súvahy

10:20 – 10:30 SEČ Prestávka na kávu

10:30 – 12:00 Prognóza cash flow výkazu a balancovanie súvahy