Pozývame Vás na každoročnú konferenciu organizovanú Hungarian Private Equity and Venture Capital Association (HVCA), ktorá sa bude konať už po 24. krát. Miesto konania Marriott Hotel Budapešť už 21.9.2023

Na čo sa môžete tešiť?

Konferencia poskytne fórum pre najvýznamnejších hráčov v oblasti venture capital a private equity v strednej a východnej Európe, aby si vymenili a diskutovali o trhových trendoch a predstavili najaktuálnejšie otázky s významnými účastníkmi v tejto oblasti.

Prvá panelová diskusia sa bude zaoberať nekonvenčným venture debt. Cieľom tejto diskusie je preskúmať súčasnú úlohu venture debt v životnom cykle spoločností na začiatku ich vývoja, pričom sa budú vymedzovať pozitívne synergie a povaha doplnkovosti medzi venture debt a financovaním venture capital. Diskusia sa bude ďalej venovať budúcnosti trhu s venture debt.

Po panelovej diskusii si vypočujete odbornú prezentáciu na tému štúdie McKinsey s názvom: Ako sa najrýchlejšie rastúce európske start-upy stávajú jednorožcami.

Ako v minulých rokoch sa zaoberať aj sociálnou témou nepriamo súvisiacou s odvetvím private capital: Hosťom bude Áron Szilágyi, trojnásobný olympijský víťaz. Vo svojej prezentácii predstaví MEEF (Maďarské fórum pre ochranu záujmov elitných športovcov), združenie, ktoré má za cieľ v spolupráci s obchodnými partnermi a vzdelávacími inštitúciami vypracovávať programy pre maďarských elitných športovcov a poskytovať im finančné a právne poradenstvo počas ich aktívnych rokov i po ukončení kariéry.

Taktiež sa uskutoční zaujímavá panelová diskusia, ktorej cieľom je preskúmať účinky a výhody prezentácie start-upov v televízii.

Ste členom SLOVCA? Zakliknite 20% zľavu (discount for SLOVCA members) na registračnom formulári lístok konferencii.