Tlačová správa SLOVCA - Slovak Venture Capital and Private Equity Association:

Modelový Term Sheet pre investície kapitálu do slovenských cieľových spoločností.

SLOVCA (Slovak Venture Capital and Private Equity Association) a jej pracovná skupina Legal and Tax Committee vydala modelový Term Sheet na dokumentovanie investícií kapitálu do slovenských cieľových spoločností. Dokument sa usiluje o zosúladenie najlepšej medzinárodnej praxe dokumentovania investícií kapitálu s realitou a právnym rámcom fungovania slovenských obchodných spoločností. Je dostupný tak v slovenskej ako aj v anglickej verzii a je ho možné využívať nielen pre investície rizikového kapitálu (venture capital), ale s úpravami aj pre investovanie zo strany anjelských investorov a private equity fondov. Funkciou dokumentu je sumarizovať všetky podstatné komerčné a právne prvky komerčnej dohody medzi zakladateľmi cieľovej spoločnosti, jej ostatnými existujúcimi akcionármi a vstupujúcim investorom tak, aby po podpise Term Sheetu mohli byť základné parametre rozvité vo väčšom detaile v právne záväznej zmluvnej dokumentácii.  Dokument je voľne dostupný na web stránke SLOVCA a na jeho využitie a úpravy pre potreby konkrétnej transakcie nie je potrebný osobitný súhlas.
 

K publikovaniu vzorového dokumentu sa vyjadril predseda pracovnej skupiny SLOVCA pre dane a právo a vedúci partner slovenskej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy Martin Magál: 

“SLOVCA Term Sheet je prvým vzorovým dokumentom pripraveným špeciálne pre investície do akcií a obchodných podielov slovenských cieľových spoločností, pričom zohľadňuje slovenský právny a daňový režim. Naša pracovná skupina sa vypracovaním tohto dokumentu snaží o zavedenie väčšej transparentnosti a štandardizácie na slovenskom trhu, tak pre investorov ako aj aj pre zakladateľov a existujúcich akcionárov cieľových spoločností. Modelový Termsheet je pripravený na základe praktických skúseností s desiatkami transakcií, ktoré právnici a daniari v pracovnej skupiny SLOVCA pripravovali. Ďalším cieľom pre našu pracovnú skupinu je príprava praktického sprievodcu možnosťami, ktoré vzorový Term Sheet poskytuje a následne práca na ďalších vzorových dokumentoch bežne sa vyskytujúcich pri tomto druhu investícií."