Biznis pokračuje v pozitívnom trende so znakmi makroekonomického oživenia. V roku 2023 spoločnosť Enterprise Investors (EI) aktívne investovala do outsourcingu procesov, správy krátkodobých prenájmov nehnuteľností, špecializovanej logistikej službs a systémov na detekciu dronov. Zároveň predala svoje podiely v distribučnej platforme poistenia a v sprostredkovateľovi finančných služieb. EI sa presťahovala do nových priestorov po 23 rokoch a vyhliadky pre rok 2024 sú pozitívne. Investície zahŕňajú akvizíciu podielu v spoločnosti BISAR, správcu krátkodobých prenájmov nehnuteľností Renters.pl, poskytovateľa logistických služieb Goodspeed a výrobcu systémov na detekciu dronov Advanced Protection Systems. Výnos z ukončených investícií dosiahol 93,3 milióna eur. PEF VIII predal podiely v spoločnostiach Unilink a FinGo. Tím spoločnosti sa rozšíril o partnerov Jakuba Kuberskiho a Dariuza Pietrzaka. EI pokračuje v iniciatívach pre podnikateľov a manažérov v strednej a východnej Európe a Rumunsku. Celkovo fondy EI investovali 2,2 miliardy eur do 155 spoločností od ich založenia v roku 1990.

Celú tlačovú správu nájdete v prílohe.