Radi by sme Vám dali do pozornosti Prieskum o private equity prostredí na Slovensku a v Českej republike zhotovené KPMG Slovensko. Štúdia zachytáva profil PE prostredia, vývoj základných aspektov investícii, formy získavania kapitálu, exity investícií a očakávania na rok 2023.

Najzaujímavejšie zistenia:

  • Najčastejšie zastúpené investície v portfóliu respondetov: technológie, nehnuteľnosti, maloobchod a energetika
  • Motivácia realizácii M&A: nástupníctvo, distressed sale, odchod z biznisu... 
  • Najčastejšie dôvody zlyhania/neuzatvorenia transakcií: nezhoda na cene, podmienkach transakcie, zistenia z due dilligence...
  • Najčastejšie spôsoby exitu: predaj strategickému hráčovi, inému akcionárovi, inému fondu
  • a mnohé ďalšie zaujímavé zistenia

Celú správu nájdete v prílohe.