Dávame Vám do pozornosti kvalitatívnu štúdiu: Vyspelosť ESG vo firmách na Slovensku z dielne Mazars

Kvalitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra Ipsos Slovensko na vzorke 10 vybraných firiem s regionálnym zastúpením naprieč celou Slovenskou republikou. Vybrané spoločnosti museli spĺňať kritérium minimálne 250 zamestnancov.  Pri prieskume bola použitá metóda individuálnych rozhovorov. Respondenti zastupujúci skúmané firmy reprezentovali pozície vedúcich pracovníkov (členovia predstavenstva), manažéri, ktorí majú na starosti aj ESG tému (Enviromental & Energy manažéri), prípadne HR manažéri vo firmách, kde ESG oblasť zatiaľ nie je priradená inej špecifickej pozícii. Dopytované firmy pôsobia v segmentoch informačných technológií (IT), výroby (elektronika, potravinárstvo), telekomunikácií, automobilového priemyslu, maloobchodu a dopravy.

Štúdia zodpovie na otázky:

  • Do akej miery už firmy implementovali ESG do svojej podnikovej stratégie
  • Aké sú ich plány?
  • Čo je pre biznis lídrov najväčšia výzva v rámci ESG?
  • V čom by potrebovali pomoc? 

Viac nájdete na stránke Mazars TU a v štúdii v prílohe.