ČSOB

Československá obchodná banka, a.s.

Adresa:                                                                                                                           

Žižkova 11
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Email: tkoraus@csob.sk

Tel. kontakt: +421 902 910 148 

Web: www.csob.sk