Na záver trojdňovej medzinárodnej konferencie #SLOVAKIATECH predseda správnej rady Ján Kutan v košickom Kultúrparku odmoderoval ako zástupca SLOVCA panel s názvom "InnoFunding: Mám nápad a čo s ním?"

Poďakovanie patrí Jurajovi Miškovovi, Slovak Business Agency a Národnému holdingovému fondu za príležitosť sa zúčastniť.

Vďaka patrí spoludiskutérom Petrovi Dittrichovi:

Michaele Kolárovej:

Petrovi Breylovi:

Petrovi Falisovi:

Máriovi Virčíkovi:

za účasť a pripravenosť počas takmer 2-hodinového vyčerpávajúceho panelu.

Veríme, že sa nám cieľ panelu, ktorým bolo pritiahnuť diskutujúcich z viacerých oblastí, prezentovať aktuálne možnosti pre financovanie podnikania, prediskutovať proces pre fundraising, kto je ideálny žiadateľ a ako má vyzerať prezentácia zámeru, predstaviť inovatívne spôsoby získavania kapitálu na štart a rozvoj podnikania, poukázať na ťažkosti a problémy pri získavaní financií, rozprúdiť diskusiu a na záver získať odporučenie/dobré rady pre podnikateľov, podarilo naplniť.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, kde SLOVCA rokuje o budúcom ročníku a svojej účasti na ňom.

Videozáznam z celého podujatia si môžete pozrieť TU

Pripomeňte si obsah podujatia na linke nižšie.

SLOVCA

Zdroj: http://www.slovca.sk/sk/podujatia/2019/slovakiatech-2019-kosice-panelova-diskusia-innofunding-mam-napad-a-co-s-nim.html