Fakulta podnikového manažmentu

Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita

Adresa: Dolnozemská cesta, 851 04 Petržalka

Email: robohanak@gmail.com