Predstavujeme Vám nášho člena Enterprise Investors (EI) a jeho úspechy v 2021, ktorom zaznamenal rekordné tržby, ktoré v mnohých prípadoch výrazne prekonali aj výsledky posledného predpandemického roka 2019.

V roku 2021 EI celkovo uzavreli šesť transakcií, všetky na báze priamych diskusií s majiteľmi. V piatich prípadoch išlo o spoločnosti zo širšieho technologického sektora (dve fintechové spoločnosti, dve e-commerce spoločnosti a softvérová spoločnosť), jedna transakcia sa týkala veľmi sľubného segmentu dočasných nerezidenčných modulárnych stavieb. S cieľom urýchliť rast a financovať nadväzujúce akvizície sme tiež schválili významnú následnú investíciu do jednej z našich portfóliových spoločností.

Viac o investíciach:

Čo sa týka ukončených investícií, spoločnosť exitovala spoločnosť Wento, ktorá je popredným výrobcom energie z obnoviteľných zdrojov so špecializáciou na fotovoltické projekty. Hodnota transakcie bola 100 miliónov eur a investícia vygenerovala celkový hrubý výnos 139 miliónov eur.