Slovenské startupy dostanú významnú pomoc. Investičné fondy sa spájajú a pomôžu bezplatným mentoringom.

Slovenské venture capital fondy spojili sily a chcú pomôcť startupom zvládnuť ťažkú situáciu spôsobenú koronavírusom. Od dnes ponúkajú bezplatné online konzultácie.

Iniciatíva slovenských VC fondov

Iniciátormi myšlienky sú Zero Gravity Capital spolu s ďalšími slovenskými fondmi ZAKACrowdberryNeulogyEterus CapitalVision Ventures, ako aj českým Credo Ventures a Slovenskou asociácií private equity a rozvojového kapitálu, SLOVCA.

„Práve v súčasnej nejasnej trhovej a ekonomickej situácií je dôležité byť v užšom kontakte s komunitou founderov a aktívne budovať silný startupový ekosystém, v rámci ktorého sa zdieľajú skúsenosti a ‚best practices‘,“ hovorí investičný manažér a CFO v ZAKA a projektový manažér v SLOVCA Andrej Petrus.

Dopĺňa ho jeden z partnerov fondu Zero Gravity Capital, Dušan Duffek: „Inšpirovali sme sa kolegami z Čiech, u ktorých mala takáto iniciatíva veľký úspech. O niečom podobnom sme však diskutovali už dlhšie, keďže sme si vedomí toho, že nikdy nebolo dôležitejšie pomôcť začínajúcim podnikateľom ako v dnešnej situácii.“ 

Akým problémom čelia startupy počas koronakrízy?

Startupy ako rozbiehajúce sa firmy majú v aktuálnej krízovej situácii spôsobenej koronavírusom viaceré výzvy, ktoré potrebujú akútne riešiť.

Medzi ne patria najmä zmeny v spotrebiteľskom správaní, klesajúce predaje a a nižší objem odberateľov a zákazníkov. V dôsledku toho nie sú schopné plniť plány a ciele, na ktorých sa dohodli s investormi.

S tým tiež súvisia snahy o zabezpečenie kapitálu nielen na ďalší rozvoj, ale aj na preklenutie krízového obdobia a nevyhnutná optimalizácia nákladov. Okrem toho musia zakladatelia vedieť flexibilne reagovať na situáciu na trhu úpravou biznis modelu.

„V závislosti od segmentu sa dajú očakávať znížené tržby a tým aj kratšia ‚runway‘, teda obdobie, na ktoré má firma peniaze. Dôležitý je preto momentálne cash flow manažment. Obzvlášť náročná situácia môže byť pre startupy, ktoré plánujú získať ďalšie kolo financovania. Práve s nimi radi prediskutujeme ich situáciu a podáme pomocnú ruku,” vysvetľuje Petrus.

Témy bezplatných online konzultácií

Prostredníctvom bezplatnej konzultácie chcú mentori pomôcť začínajúcim foundrom robiť správne rozhodnutia v kritických chvíľach.

Konzultácie sa budú týkať najmä tém ako krízový manažment, optimalizácia nákladov, spravovanie cash flow či raisovanie ďalšieho kapitálu. „Chceme vedieť, ako vyzerá ich aktuálna situácia, ako aj problémy a výzvy, ktorým čelia, a zároveň im chceme poskytnúť spätnú väzbu, navrhnúť možné iterácie produktu či biznis modelu a pomôcť nastaviť fundraisingovú stratégiu,” objasňuje Duffek.

V praktickej rovine pôjde o 30-minútové online rozhovory s partnerom vybraného fondu, kde sa zakladatelia či manažment startupu môže pýtať na čokoľvek, s čím aktuálne potrebujú pomôcť.

„Mnohí sa dnes pýtajú, aký má situácia dopad na možnosti získania venture capital financovania, či sa menia podmienky a valuácie alebo či je o niektoré sektory zo strany VC investorov menší záujem. Každý z fondov svojou účasťou v tejto iniciatíve deklaruje, že kapitál na investície pre startupy je k dispozícií aj naďalej,” uzatvára Petrus.

Prihláste sa na bezplatnú konzultáciu. Ako na to?

Startupisti sa môžu na konzultácie s partnermi a manažérmi fondov prihlasovať cez službu Calendly. Presný čas si vyberú na základe voľných termínov, ktoré mentori ponúknu.

Po rezervácii príde obom účastníkom pozvánka do kalendára. Samotná konzultácia bude prebiehať na platforme, akú si účastníci zvolia, či už to bude Skype, Zoom, Hangouts, alebo akýkoľvek iný videokonferenčný nástroj. Aby mohol byť spoločný čas využitý maximálne efektívne, startupy v rámci rezervácie termínu vyplnia krátky dotazník s oblasťami či otázkami, ktoré by s mentorom chceli prebrať. 

Nižšie v zozname nájdeš konkrétne fondy a mentorov spolu s termínmi na rezerváciu online konzultácie:

Dušan Duffek, Partner (Zero Gravity Capital)

Michal Jablonka, Partner (Zero Gravity Capital)

Roman Čmelík, Partner (Zero Gravity Capital)

Roy Ramon, Partner (Zero Gravity Capital)

Gabriel Horváth, Partner (Vision Ventures)

Tomáš Bél, Partner (Vision Ventures)

Andrej Petrus, Investment manager & CFO (ZAKA Startups)

Slavomír Tuleya, Investmenet manager & CEO (ZAKA Startups)

Andrej Kiska, Partner (Credo Ventures)

Boris Kostík, Investment director (Eterus Capital)

Lukáš Palaščák, Investment manager (Eterus Capital)

Jaroslav Ľupták, Managing partner (Neulogy Ventures)

Daniel Gašpar, Managing partner (Crowdberry)

Michal Nešpor, Partner (Crowdberry)

SLOVCA – Slovak Venture capital and Private Equity Association je záujmové združenie investorov private equity a rozvojového (venture) kapitálu, ktoré je členom Invest Europe. Poslaním asociácie je zastupovať záujmy private equity a venture capital investorov, zvyšovať povedomie o možnostiach poskytovania takéhoto alternatívneho financovania pre spoločnosti a taktiež pomôcť podnikateľom so získaním financovania pre rozvoj ich podnikateľského plánu.