Rozvojový kapitál

Všetky informácie ohľadom private equity a venture capital investícií. Výhody oproti financovaniu dlhom a slovník pojmov v tejto oblasti

SLOVCA a naša agenda

Členovia, história, ciele a naše momentálne aktivity

Členstvo

Stáli a pridružení členovia SLOVCA, partneri, etický kódex člena. Máte záujem o členstvo v SLOVCA?

0100 Conference Bratislava

Prvá Venture Capital & Private Equity konferencia, organizovaná 0100 Ventures v Bratislave. Po niekoľkých úspešnýc...

Private Equity Breakfast 2017 (eng)

Private Equity Breakfast je každoročné podujatie organizované Pedersen & Partners v spolupráci s CMS za účelom prepájania ...

Zoznam partnerských private equity a venture
capital asociácií v zahraničí