Rozvojový kapitál

Všetky informácie ohľadom private equity a venture capital investícií. Výhody oproti financovaniu dlhom a slovník pojmov v tejto oblasti

SLOVCA a naša agenda

Členovia, história, ciele a naše momentálne aktivity

Členstvo

Stáli, pridružení a partnerskí členovia SLOVCA, partneri, etický kódex člena. Máte záujem o členstvo v SLOVCA?

0100 Conferences Viedeň

Ako partneri konferncie by sme vás radi pozvali na marcovú Private Equity a Venture Capital konferenciu vo Viedni. Využite naš...

Zoznam partnerských private equity a venture
capital asociácií v zahraničí