Medzinárodný tím právnikov z CMS poskytol komplexné právne poradenstvo spoločnosti Austrian Airlines AG pri predaji ich slovenskej pobočky, Austrian Airlines Technik Bratislava (ATB), holandskej spoločnosti SAMCO Aircraft Maintenance. Táto transakcia, uzavretá začiatkom apríla, bola úspešná vďaka podpore týmu CMS, ktorý pomohol spoločnosti SAMCO rozšíriť svoje podnikanie v Európe.

Tím CMS vynikol svojimi medzinárodnými právnymi znalosťami v oblasti obchodného práva, fúzií a akvizícií a poskytol rozsiahle poradenstvo aj v oblasti finančných aspektov a práva hospodárskej súťaže počas celej akvizície.

Alexander Rakosi, partner CMS vo Viedni, vyjadril potešenie z podpory v tejto transakcii a zdôraznil prínos ich odborných znalostí pre hladký priebeh transakcie. Martina Gavalec, advokátka z CMS Bratislava, podčiarkla význam ich právneho poradenstva z hľadiska slovenského práva pri zabezpečení úspešného priebehu transakcie.

Hlavný transakčný tím CMS tvorili Martina Gavalec, Alexander Rakosi a Florian Mayer, ktorí boli podporovaní ďalšími právnikmi. Na strane kupujúceho sa na transakcii podieľali spoločnosti BarentsKrans (Holandsko) a Kinstellar (Slovensko).