Invest Europe ESG smernica zabezpečí pochopenie prístupu k udržateľnosti a vplyvu investícií na ESG faktory. Tieto smernice slúžia ako dobrovoľný nástroj, vrátane šablóny pre hlásenia. Sú hlavne určené pre európske firmy a nemusia vyhovovať globálnym správcom aktív, ktorí podliehajú odlišným právnym predpisom alebo formátom hlásení v iných jurisdikciách. Hoci nie sú vyčerpávajúce, tieto smernice sú v súlade s požiadavkami EÚ a národných hlásení a mali by sa používať v súlade s právnym poradenstvom na zabezpečenie zhody.

Dôležitosť ESG reportingu:

  • Udržateľné investovanie získava globálny význam. Výhody sú zrejmé, nejde o otázku "či", ale "ako veľa" investovať do udržateľných aktív.
  • Lídri vo firmách aj vládach uznávajú dôležitosť zlepšenia ESG výkonu. Dôraz na ESG má váhu a riziko pre firmy s nízkymi ESG hodnotami rastie.
  • Regulačné požiadavky nahradzujú dobrovoľné hlásenia a zavádzajú súkromné firmy k aktívnemu prístupu.
  • Investori smerujú k udržateľným investíciám, nie len z etických, ale aj výkonnostných dôvodov.
  • Inštitucionálni investori musia správne hlásiť ESG kvôli transparentnosti a kvalite.
  • Pre odvetvie PE/VC je dôležitá transparentnosť ESG prístupov a vplyvu na spoločnosť a životné prostredie.