Gratulujeme nášmu členovi, medzinárodnej advokátskej kancelárii CMS k rozrastaniu svojej bratislavskej kancelárii o nového partnera Juraja Fusku. Pán Fuska je všeobecne uznávaný odborník s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti korporátneho práva, fúzií a akvizícií a obchodného práva, cezhraničných transakciách, greenfield investíciách a kapitálové trhy. Spolu s Jurajom do CMS prichádza aj jeho tím: Martin Melicher, Demian Boška a Richard Svocák.

Helen Rodwell, riadiaca partnerka CMS v Prahe a Bratislave, uviedla: "Sme radi, že môžeme Juraja a jeho tím privítať v CMS. Juraj so sebou prináša úspešnú prax a portfólio klientov, ktoré dokonale dopĺňajú našu existujúcu prax v Bratislave a nadväzuje na našu expertízu v oblasti medzinárodných transakcií v strednej a východnej Európe. Veľmi sa tešíme na spoluprácu s našimi novými kolegami."

Celú tlačovú správu nájdete v prílohe.