Radi by sme vám predstavili štúdiu z dielne nášho člena CMS Slovakia, ktorá zachytáva transakčnú aktivitu naprieč Európou. Podľa najnovšej výročnej európskej štúdie o fúziách a akvizíciách globálnej právnickej firmy CMS si transakcie v roku 2022 udržali stabilné tempo aj napriek zvyšujúcemu sa počtu ekonomických protivetrov.

Štúdia odhaľuje, že hlavnou hnacou silou transakcií v roku 2022 bol vstup na nové trhy (39 %), čo je mierny pokles zo 43 % v roku 2021. Došlo aj k poklesu obchodov zahŕňajúcich akvizíciu konkurenta z 32 % v roku 2021 na 28% v roku 2022.

Aj keď v minulom roku došlo k mnohým turbulenciám v oblasti fúzií a akvizícií, stále existovala silná túžba získať obchody cez čiaru vo všetkých kľúčových ekonomických sektoroch. Preto je upokojujúce, že rok 2022 sa ukázal byť dobrým rokom v tomto odvetví. Otrasy z minulého roka však budú pokračovať až do roku 2023. Dôvera investorov sa tento rok začala mierne, hoci sa očakáva, že v druhej polovici roka sa zvýši. Napriek tomu v regióne strednej a východnej Európy zostáva veľa príležitostí v oblasti fúzií a akvizícií a dúfame, že túžba po realizácii obchodov, ktorú sme videli minulý rok, bude pokračovať aj v roku 2023.” Juraj Fuska, Partner v CMS Slovakia

Hlavné zistenia:

  • MAC klauzuly: MAC klauzuly stále nie sú veľmi populárne pri európskych obchodoch, pričom ich má len 13 % obchodov. Používajú sa ešte menej pri obchodoch so strednou až veľkou hodnotou.

 

  • Earn-outs: Frekvencia earn-outs sa naďalej zvyšovala a teraz sa uplatňuje pri 27 % obchodov v porovnaní so 14 % v roku 2010, keď CMS prvýkrát analyzovala využitie earn-outs. Toto je spojené s nárastom používania EBIT alebo EBITDA ako relevantného ukazovateľa pre zisk, ktorý sa uplatňuje v 54 % takýchto transakciách.

 

  • Locked box transakcie: V roku 2022 došlo k výraznejšiemu nárastu používania locked box (62 % v roku 2022 v porovnaní s 51 % v roku 2020). Nárast je ešte vyšší pri stredne veľkých obchodoch do 100 mil. EUR, kde 79 % obchodov tvorili locked box. Tento nárast je ešte výraznejší v porovnaní s priemerným využívaním 51 % za obdobie rokov 2010 až 2021.

 

  • Warranty & Indemnity (W&I) insurance: Popularita poistenia W&I za posledných päť rokov výrazne vzrástla, najmä v Spojenom kráľovstve – aj keď sa jeho uplatňovanie v roku 2022 stabilizovalo na úrovni 32 %. Pokrytie W&I prevláda predovšetkým pri veľkých obchodoch s hodnotami nad 100 mil. EUR, pričom pokrytie W&I sa získa pri 58 % týchto obchodov. Úroveň zakúpeného krytia je rôzna, hoci značná časť obchodov (takmer 40 %) mala krytie vo výške zodpovedajúcej viac ako 30 % kúpnej ceny.

 

  • ESG & sustainability: Faktory ESG pri fúziách a akvizíciách sú čoraz relevantnejšie a dôležitejšie. Investori čelia tlaku na dodržiavanie vyšších štandardov riadenia vo všetkých odvetviach a geografických regiónoch. Zdá sa tiež pravdepodobné, že predajcovia chcú využiť atraktívne príležitosti na vytváranie hodnôt ESG. Aspekty ESG sa však ešte len začínajú objavovať špecificky ako súčasť procesu due diligence (33 % obchodov) a v transakčných dokumentoch (45 %).

Celú správu nájdete v prílohe.