Sme radi, že sa s vami môžeme podeliť o vydanie European MA Outlook na rok 2024, ktoré vydal náš člen CMS v spolupráci s Mergermarket.

Správa ponúka komplexné posúdenie nálad pri uzatváraní transakcií na európskom trhu fúzií a akvizícií a odráža názory 330 spoločností a firiem súkromného kapitálu so sídlom v Európe, Amerike a APAC na ich očakávania pre nasledujúci rok.

Aktivity v oblasti fúzií a akvizícií v Európe sa tento rok dostali do vyššej inflácie, rastúcich úrokových sadzieb a neistého hospodárskeho výhľadu. V tomto kontexte sú prognózy fúzií a akvizícií na nasledujúcich 12 mesiacov nepochybne zmiešané. Napriek tomu prevažná väčšina respondentov nášho prieskumu predpokladá, že sa v nadchádzajúcom období zapojí do fúzií a akvizícií, čo naznačuje zdravý objem aktivít v najbližšom období. A keďže sa zdá, že zhodnotenia sa v priebehu roka 2023 stabilizovali, zdá sa, že v strednodobom horizonte sa vytvoria predpoklady na stretnutie názorov medzi kupujúcimi a predávajúcimi - a vtedy by sa fúzie a akvizície mohli začať skutočne otáčať.

Medzi hlavné zistenia správy patria:

- Očakávania v oblasti fúzií a akvizícií sú vysoké: 73 % tvorcov transakcií očakáva v nasledujúcich 12 mesiacoch nárast európskych fúzií a akvizícií v porovnaní s 53 % v minulom roku. Takmer všetci v súčasnosti zvažujú fúzie a akvizície.

- Očakáva sa, že najväčším faktorom na strane kupujúcich bude dostupnosť podhodnotených cieľov transakcií, zatiaľ čo na strane predávajúcich sa očakáva, že to budú krízové situácie.

- Náklady na financovanie sa zvýšia: V porovnaní s rokom 2021 87 % tvorcov transakcií očakáva, že financovanie bude ťažšie - vrátane 45 %, ktorí očakávajú, že bude oveľa ťažšie.

- ESG stúpa v agende fúzií a akvizícií: 90 % respondentov očakáva, že kontrola ESG pri uzatváraní transakcií sa v nasledujúcich troch rokoch zvýši, v porovnaní so 72 % v prieskume z roku 2021.

Viac informácii nájdete na stránke CMS TU.