ASB Group, spoločnosť poskytujúca profesionálne poradenské a outsourcingové služby pre podniky, oznamuje akvizíciu poľskej účtovnej firmy PGA Accounting. Vďaka tomuto spojeniu sa ASB Group rozrastie o 25 špecialistov a tím v Poľsku dosiahne takmer 250 zamestnancov. V dôsledku tejto akvizície ASB Group v Poľsku významne posilnila svoj účtovný tím a po Varšave, Toruni a Vroclavi otvorila v Poľsku svoju štvrtú pobočku v meste Plock.

ASB Group aj zmieneným krokom, utužuje spolupráce s miestnymi partnermi a ďalšej expanzie aj dynamického rastu ASB Group v regióne strednej a východnej Európy. V predchádzajúcich rokoch ASB Group rozvíjala služby v oblasti transakčného poradenstva vo svojich pobočkách v strednej a východnej Európe a začala realizovať expanziu na maďarskom trhu.

„Už mnoho rokov rastieme každý rok najmenej o 20 %, čo predstavuje značný náskok pred trhom. Minulý rok 2022 sme uzavreli s rekordným rastom cez 40 %. Úprimne verím, že naša stratégia ďalšieho dynamického rozvoja ASB Group v Poľsku aj v regióne, predpokladajúca neustále a systematické rozširovanie portfólia služieb na základe spolupráce so skúsenými praktikami a špecialistami vo svojich odboroch, je tým najlepším receptom na úspech,“ hovorí Przemysław Oleksy, generálny riaditeľ ASB v Poľsku. „A tým nemyslím len náš úspech, ale aj – alebo vlastne predovšetkým – úspech našich klientov. Ich potreby sú pre nás vždy na prvom mieste, ASB Group nemá byť len poskytovateľom účtovných, daňových alebo HR a mzdových služieb, ale aj skutočným partnerom a pilierom v rozvoji podnikania svojich klientov.“

Celú tlačovú správu nájdete v prílohe.