Radi by sme Vám dali do pozornosti špeciál venovaný témam ESG, udržateľným investíciám, inováciám a zeleným projektom firiem v rôznych odvetviach, do ktorého prispel aj náš člen Mazars.

Jeho súčasťou je aj rozhovor, v ktorom odborníci informujú čitateľov, že téma ESG je okrem poradenstva kľúčová aj pri zvyšovaní hodnoty firmy s dôrazom na potrebu narábania s rôznymi typmi dát.

Podľa prieskumu Mazars C-suite barometer 2021, ktorý vyspovedal viac ako 1000 vedúcich pracovníkov z 39 krajín sveta, až 2/3 lídrov očakáva, že v nadchádzajúcich rokoch transformujú svoju stratégiu udržateľnosti. Toto číslo oproti roku 2020 narástlo o 18 percentuálnych bodov.

Magazín bude v predaji najbližšie tri mesiace. Na webe si môžete článok s Mazars prečítať tiež v online verzii. Venuje týmto otázkam:

·       S čím si firmy (niekedy aj mylne) spájajú ESG

·       Ako do tohto procesu zapadá práca s dátami a ako si ich firma môže zabezpečiť

·       Ako princípy ESG firmám pomáhajú v praxi

·       Pre aké spoločnosti je implementácia stratégie udržateľnosti dôležitá

Ak Vás téma ESG zaujíma, Mazars plánuje počas leta zdieľať sériu príspevkov venovaných tejto téme a ich publikovať na týždennej báze na LinkedIne. Prvý z nich je už online TU.