Člen SLOVCA spúšťa v poradí šiesty fond rozvojového kapitálu GPEF IV, vo veľkosti 101 miliónov eur. Cieľová veľkosť fondu je 150 miliónov eur do konca tohto roka. Zameranie fondu sú investície do popredných spoločností s atraktívnym rastovým potenciálom v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku.

Riadiaci partner spoločnosti Genesis Capital Equity, Ondřej Vičar sa vyjadril: ”Investujeme iba do situácií, v ktorých sme relevantným partnerom. Svoje sily spájame so subjektami, ktoré sú schopné predstaviť rozvojový zámer s hlavným cieľom dosiahnuť alebo posilniť už existujúcu vedúcu tržnú pozíciu danej spoločnosti v rámci jej odvetvia, v jasno vymedzenom regióne a v dopredu určenom časovom investičnom horizonte. Súčasťou našej stratégie je veľmi často ambícia pomôcť lokálnym lídrom, aby sa stali regionálnymi.“

GPEF IV má kapitál od inštitucionálnych investorov: Európsky investičný fond (EIF), Česká spořitelna, Vienna Insurance Group, Amundi Czech Republic, Raiffeisen investiční společnost a Sirius investiční společnost, švajčiarsky fond fondov Alpha Associates, family office SPM Capital a iné.

Celú tlačovú správu môžete nájsť v prílohe.

Viac informácii o Genesis Capital Equity sa dozviete na: www.genesis.cz