CMS: Európske prostredie pre fúzie a akvizície sa v reakcii na COVID-19 sa mení na „priaznivé pre kupujúcich“

Správa CMS naznačuje, že Európa sa vrátila do prostredia „priaznivého pre kupujúcich“ po dopade pandémie COVID-19, ktorá mala za následok vyššiu averziu riziku. M&A štúdia CMS taktiež identifikovala významné zvýšenie stropov zodpovednosti, dlhšie premlčacie lehoty a menej „locked box“ obchodov.

Hlavným katalyzátorom transakcií zostali aj naďalej kupujúci vstupujúci na nový trh (45%). Ide o mierny pokles oproti roku 2019 (46%). Približne tretina (31%) všetkých obchodov bola uzavretých akvizíciou „know-how“, ako aj akvizičnými transakciami, zatiaľ čo 22% obchodov bolo uzavretých konkurenčnou akvizíciou.

Priaznivejšie predikcie trendov pre kupujúcich:

• Dlhšie premlčacie lehoty

• Zvýšenie stropov zodpovednosti

• Používanie “locked box” transakcií

• „De minimis“ a ustanovenia o koši provízii sa stali trhovou normou

Ďalšie kľúčové zistenia štúdie:

• Stabilné používanie poistenia „Warranty & Indemnity“ (W&I)

• Postupný pokles úprav nákupných cien (PPA)

• Výnosy zostali konzistentné

Regionálne rozdiely:

Dopad pandémia koronavírusu znamenal presun v prospech kupujúceho v Európe, rovnako aj v USA. Dôvodom sú spoločné „priateľskejšie“ pozície pre kupujúcich. Na druhej strane, trhové praktiky v Európe, ktoré sa zameriavajú PPA, aj naďalej zostali na 3-ročnom 44 - 45%-nom konzistentnom rozmedzí. V PPA je pozorovateľný výrazný rozdiel USA v porovnaní s Európou, keďže v USA je PPA dostupné takmer vo všetkých obchodoch (95%).

Celú tlačovú správu Európskej štúdii fúzií a akvizícií CMS 2021 v anglickom jazyku si môžeme stiahnuť nižšie.