Správa CMS Emerging Europe M&A 2020, publikovaná v spolupráci s EMIS ukazuje, že napriek prísnym obmedzeniam spôsobujúcim hlboké narušenie všetkých aspektov podnikania sa trh dokázal rýchlo prispôsobiť a v roku 2020 sa pokračovalo v M&A.

Dopad pandémie na M&A

Aktivita fúzií a akvizícií v rozvíjajúcich sa krajinách Európy sa stala hitom v roku 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu, pričom objem obchodov dosiahol najnižšiu úroveň za posledných 10 rokov. Došlo k 1 705 obchodom v kombinovanej hodnote 60,80 miliárd EUR, čo je pokles o 12,9% a 16% v porovnaní s rokom 2019. Napriek pretrvávajúcim obmedzeniam vykazoval trh koncom roka známky oživenia, ktoré vyprodukovali najvyšší štvrtý štvrťrok hodnota obchodu (24,28 mld. EUR) od roku 2016.

Rozdiely v krajinách V4

Slovensko zaznamenalo 30 transakcií v celkovej hodnote 250 miliónov EUR a dosiahlo najnižší počet obchodov za viac ako desať rokov. Poľsko bolo jedinou krajinou, kde objem obchodov aj hodnota v roku 2020 stúpli - 9,3% na 282 obchodov a 6,6% na 11,7 mld. EUR. V Českej republike, ktorá sa zvyčajne stala pevným kameňom na trhu fúzií a akvizícií, poklesol objem obchodov o 24,7% a v hodnotách o 51,7%.

Celú správu CMS Emerging Europe M&A 2020 nájdete tu.