S radosťou Vám oznamujeme, že sa SLOVCA pridala k štrnástim (14) podnikateľským združeniam, zamestnávateľským asociáciám a obchodným komorám, ktoré založili spoločnú iniciatívu Rule of Law (Vláda zákona), prostredníctvom ktorej chce podnikateľská komunita odborne a vecne reagovať na zhoršujúci sa stav justície, vyššiu mieru a toleranciu voči korupcii a nedostatočne transparentný a systematický legislatívny proces na Slovensku.

SLOVCA má ambíciu byť aktívnym členom uvedenej iniciatívy, a to prostredníctvom poradného orgánu Správnej rady - Legal & Tax Committee (LTC).

Hlavné oblasti iniciatívy:


1.    Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu

V rámci tejto oblasti sa podnikateľská koalícia venuje otázkam systematického prístupu ku komunikácii so zástupcami podnikateľského prostredia, problematike dopadových štúdií a doložiek vplyvov na podnikateľské prostredie, ale aj otázkam medzirezortného pripomienkového konania, poslaneckých návrhov a úpravy legislatívy a oblasti transpozície európskej legislatívy a tvorbe slovenskej národnej pozície k európskej legislatíve.
 
2.    Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“

Slovensko sa dlhodobo radí medzi krajiny s najvyššou mierou vnímania korupcie, čo má zásadný vplyv na náklady na podnikanie, negatívne ovplyvňuje „značku Slovenska” a odrádza potenciálnych investorov. Podnikateľská iniciatíva preto identifikuje bariéry v podnikaní, ktoré vytvárajú potenciál pre korupciu. Zároveň v tomto smere bude viesť aj kampaň smerom do vnútra podnikateľského sektora, ako aj smerom na verejnosť, aby poukázali na dôsledky korupcie v bežnom živote ľudí.
 
3.    Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov

Efektívnu a transparentnú justíciu považujú podnikatelia za základ stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Veľmi dlhé trvanie súdnych sporov na Slovensku limituje investičné možnosti spoločností, keďže finančné prostriedky sú rezervované na súdne konania. Európska komisia svojím prieskumom zistila, že čas potrebný na vydanie rozhodnutia na prvom stupni sa na Slovensku predĺžil. Občianske a obchodné spory na prvom stupni trvajú vyše 400 dní. Okrem toho, v rokoch 2010 – 2012 klesol počet vyriešených sporov o 17 % a narástol počet prebiehajúcich sporov. Súdne rozhodnutia sú taktiež nepredvídateľné, a dochádza k častým zmenám rozhodnutí a kľúčových  právnych stanovísk. Tieto témy preto podnikateľská iniciatíva analyzuje a chce navrhnúť možnosti odborne akceptovateľných a vítaných riešení. 

Viac na stránke:

Zdroj: http://www.vladazakona.sk/