SLOVCA ako súčasť širokej koalície pätnástich zamestnávateľských združení a obchodných a priemyselných komôr pripomenula v otvorenom liste rodiacej sa vládnej koalícii, že konkurencieschopnosť Slovenska musí byť prioritou novej vlády. Celé stanovisko (otvorený list), si môžete stiahnuť v prílohe tohto článku.

Ešte pred parlamentnými voľbami iniciatíva Vláda zákona (Rule of Law) pripravila konkrétne odporúčania pre lepšiu vymožiteľnosť práva, reformu vzdelávacieho systému, či modernejšie pravidlá zamestnávania.

SLOVCA sa hlási k uvedeným hodnotám a princípom, pričom bude rada partnerom novej vláde pri napĺňaní týchto opatrení, ktoré povedú k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a v konečnom dôsledku aj životnej úrovne občanov našej krajiny.

Iniciatíva Vláda zákona (Rule of Law) 100 dní pred voľbami predstavila verejnosti dva strategické dokumenty, ktoré následne adresovala relevantným politickým stranám, a to:

I. Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie

II. Desatoro pre krajinu talentu

Spolu ide o súbor 20 opatrení, ktoré je žiaduce bezodkladne prijať, ak si chce Slovensko udržať svoje postavenie v čase globálneho ekonomického ochladenia.

SLOVCA

Zdroj: http://www.vladazakona.sk/