Private equity investície do spoločností v strednej a východnej Európe dosiahli najvyššiu úroveň od roku 2009

Bratislava – 06. októbra 2016. Investície rozvojového kapitálu v strednej a východnej Európe dosiahli minulý rok najvyššiu úroveň od roku 2009. Ukazujú to nové dáta od Invest Europe, asociácie európskeho rozvojového kapitálu. Rovnako ako v spomenutých regiónoch sa investíciám darí aj na Slovensku.

Investície v strednej a východnej Európe zaznamenali rekordný rast
Celková hodnota investícií vzrástla medziročne o 25% na 1,6 miliárd eur, pričom počet financovaných podnikov bol na približne rovnakej úrovni ako v rekordnom roku 2014, ako vyplýva zo správy „Európska štatistika private equity v strednej a východnej Európe 2015“ od Invest Europe.
„Nárast investičných aktivít v minulom roku na nový vrchol po finančnej kríze dokazuje zdravý a rozvíjajúci sa trh v našom regióne,“ hodnotí Ivan Jakúbek, predseda asociácie rozvojového kapitálu na Slovensku – SLOVCA a dodáva: „región strednej a východnej Európy generuje dynamické spoločnosti, ktoré podporené rozvojovým kapitálom majú obvykle medzinárodný dosah, čím zaujmú aj globálnych hráčov.“


Rok 2015 bol zároveň ďalší silný rok exitov s rekordným počtom 97, v celkovej hodnote 1,2 miliardy eur. Viac ako polovica spoločností mierila do rúk strategickému investorovi, no významnými boli aj exity prostredníctvom verejných trhov (napríklad IPO), ktoré dosiahli 17% celkového objemu predaja.
Výborné výsledky private equity v strednej a východnej Európe v minulom roku sú súčasťou podobne úspešného príbehu celého európskeho trhu. Na celom kontinente vzrástli investície o 14% na 47 miliárd eur a exity vyrovnali rekordných 40 miliárd eur z roku 2014.


Zistenia z Európskej štatistiky private equity strednej a východnej Európy 2015 tiež informujú o tom, že viac ako 200 spoločností získalo venture kapitálovú investíciu, ktoré zahŕňajú takmer 130 start-upov. Buy-out investície, 40 financovaných spoločností, ktorých hodnota sa medziročne zvýšila o jednu tretinu na 1,3 miliardy eur, smerovali najmä do oblasti energetiky, životného prostredia, spotrebného tovaru a maloobchodu.

Po fundraisingovom vrchole v roku 2014, ktorý bol ťahaný niektorými manažérmi najväčších regionálnych fondov, bol fundraising v minulom roku na priemernej úrovni 418 miliónov eur, čo súvisí so zameraním sa fond manažérov na investície a exity.

Slovensko zaznamenalo výrazný rast v počte spoločností zainvestovanými rozvojovým kapitálom.
Po úspešnom fundraisingu v predošlých rokoch sa aj Slovensko zaradilo medzi investične aktívnejšie krajiny s 19-timi zainvestovanými spoločnosťami, predstavujúcimi nárast o 90% oproti roku 2014. Celková investovaná suma podľa štatistík Invest Europe bola 12 miliónov eur. Nižšia priemerná výška investície oproti ostatným krajinám v regióne je výsledkom investícií najmä do rannej fáze rozvoja podniku ako start-up, seed, poprípade neskoršieho venture. „Je to veľmi pozitívny vývoj pre začínajúcich podnikateľov, ako aj pre malé a stredne veľké podniky,“ sumarizuje rok Ivan Jakúbek. „Slováci majú silné technologické zázemie a práve tu môžu vznikať úspešný globálny hráči. Som rád, že sa po dlhom čase podarilo vyzbierať dostatok zdrojov pre tento segment investícií na Slovensku a že sa slovensky špecializovaným fondom darí nájsť dostatok príležitostí. Malo by to v strednodobom horizonte pomôcť aj investíciám v seniornejších segmentoch.“

Investície smerovali do rôznych odvetví. Ako napríklad nápadov zlepšujúcich kvalitu života či do zdravej výživy - proteínovým tyčinkám Max Sport pomohol k rýchlejšiemu rastu fond spravovaný Limerock Fund Manager. „Max Sport je slovenský šampión v oblasti funkčných potravín a líder na trhu v kategórii tyčiniek. Špecializuje sa prevažne na proteínové tyčinky, kde má najväčšiu expertízu, ale zároveň má v portfóliu aj ďalšie zdravšie alternatívy z kategórie funkčných snackov a cukroviniek, ktoré sa úspešne predávajú na domácom, ale hlavne zahraničnom trhu. Úspech vidím hlavne v úprimnom záujme o poskytnutie ponuky skutočne zdravšej výživy pre spotrebiteľov v retaili, cez uplatňovanie najnovších trendov a prinášaní inovácií, čo v tomto segmente dlho absentovalo,” komentoval investíciu Roman Čmelík.

David Szedely z Neulogy Ventures hovorí: „Sústredili sme sa prevažne na investície do inovatívnych firiem v seed a start – up fáze z oblasti softvéru či start – up firmám s hardvérovým komponentom.“ Radoslav Vašina dodáva za Fond Inovácií a Technológií: „Napríklad spoločnosť Fixer, ktorá sa zameriava na tvorbu aktívneho prevenčného mechanizmu v pracovných postupoch a v odvetviach s vysokou náročnosťou na ľudský kapitál, má veľký potenciál byť dlhodobo úspešnou slovenskou spoločnosťou s globálnym potenciálom.“

Vplyv ekonomickej konjunktúry v poslednom období by mal zrýchliť rast životnej úrovne obyvateľstva a jeho spotreby, z čoho by mali profitovať najmä maloobchod a služby, konštatuje Ivan Jakúbek. „Zlepšujúca sa ekonomická situácia v EÚ by mala taktiež priať exportne zameraným odvetviam,“ dodáva.

 

Invest Europe štatistika o výškach investícií v CEE regióne môžete nájsť na stiahnutie tu.


Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Ivan Jakúbek, SLOVCA - Slovak Venture Capital and Private Equity Association E-mail: slovca@slovca.sk